Retuna Återbruksgalleria

3272.jpg
Country
Sweden

ReTuna är världens första Återbruksgalleria. Här shoppar gästerna på ett helt nytt, klimatsmart sätt. Gamla saker tas till vara och får nytt liv genom reparation och upcycling. Allt som säljs är återbrukat, återanvänt, ekologiskt eller hållbart producerat. För hållbarhet handlar inte om att hålla tillbaka och leva mindre – utan om att åstadkomma mer med de resurser vi redan har. Gallerian invigdes i augusti 2015 och är placerad intill Retuna Återvinningscentral på Folkestaleden 7 i Eskilstuna. Det är enkelt för besökare att sortera material i containrarna och därefter passa på att lämna återbrukbara leksaker, möbler, kläder, inredningsprylar och teknik i gallerians depå ”Returen”. Här tas materialet emot av personal från AMA (Eskilstuna kommuns ­resursenhet för ­Aktivitet, Motivation och Arbete) som gör en första gallring. Därefter fördelas sakerna ut till de återbrukande butikerna i gallerian. Butikspersonalen gör en andra gallring och väljer ut vad de vill reparera, fixa till, omvandla, förädla – och sälja. På det sättet får materialet fortsatt liv.
Och affärsidén fungerar: 2018 såldes det återbrukade produkter för 11,7 miljoner på ReTuna Återbruksgalleria.
Men ReTuna är mer än en handelsplats. Uppdraget är även att vara en folkbildare. Här anordnas events, workshops, föreläsningar, temadagar – allt med fokus på hållbarhet. Eskilstuna Folkhögskola bedriver sin ettåriga utbildning ”Recycle Design – Återbruk” i lokalerna. Här finns även konferenslokaler där gäster kan ha klimatsmarta möten. Café Returama erbjuder ekologisk lunch och fika.
Ägarskap
ReTuna Återbruksgalleria och Retuna Återvinningscentral drivs av det kommunägda bolaget Eskilstuna Energi och Miljö, EEM.
EEM är ett kommunalt bolag som har i uppdrag att bedriva konkurrenskraftiga verksamheter inom energi- och miljöområdet. EEM ska leverera optimal nytta till kunder och invånare – med minimal miljöpåverkan. Målet är att vara ett föredöme och en inspirationskälla inom energi och miljö, samt skapa hållbar samhällsnytta för nuvarande och kommande generationer. EEM arbetar inom sex affärsområden: Elnät, Elhandel, Vatten & Avlopp, Återvinning, Energi samt Marknad & Försäljning.
ReTuna Återbruksgalleria är en del av affärsområdet Återvinning.
Var kommer idén ifrån?
Eskilstuna kommun strävar efter att vara en grön förebild. I utvecklingsarbetet kring miljöfrågor uppkom idén att skapa en galleria med "vanliga" butiker, fast med använt och upcyclat sortiment. Konceptet skulle locka en bred målgrupp samt sprida kunskap om hållbarhet och cirkulär ekonomi.
Politikerna i kommunfullmäktige beslutade att idén skulle bli verklighet och i augusti 2014 hade projektet byggstart. Den 28 augusti 2015 invigdes ReTuna Återbruksgalleria.
Förutom att erbjuda hållbar shopping och vara en folkbildare i miljöfrågor, har ReTuna Återbruksgalleria genererat över 50 nya arbetstillfällen. Gallerian har blivit en internationell nyhet: dokumentärfilmare, journalister och nyfikna turister från jordens alla hörn har besökt ReTuna Återbruksgalleria. Nu sprids konceptet.
Priser och utmärkelser
År 2019 utsågs Centrumledare Anna Bergström till Årets Samhällsförändrare av Veckans Affärer, med motiveringen:

Wiki ID
383
Countries where implemented
Sweden
Contact

Folkestaleden 7 63510 Eskilstuna Västmanland

Further information
Content organisation